Pop-Up Support B.V. biedt klanten de mogelijkheid om – zo lang bijvoorbeeld fysieke aanwezigheid niet is toegestaan – mogelijk toch zichtbaar aanwezig te zijn bij wedstrijden in het stadion van hun favoriete (sport)club indien hiervoor door Pop-Up Support B.V. toestemming is verkregen van de betreffende (sport)club. Pop-Up Support B.V. maakt daartoe, aan de hand van een door de klant digitaal toegezonden selfie of ander te uploaden beschikbaar beeldmateriaal, een tweedimensionaal uitgesneden pop van de klant, die vervolgens door de club zichtbaar wordt geplaatst op de tribune van het betreffende stadion mits hiervoor toestemming is verkregen van de club ter zake. Bij geen toestemming zal de geproduceerde pop naar het door de klant aangegeven factuuradres worden gezonden.

De kosten voor het produceren bedragen voor de klant eenmalig het bedrag van € 19.95 incl. BTW en exclusief verzendkosten van € 4,95.

Indien de klant gebruik wenst te maken van dit aanbod dient de klant kennis te nemen van – en akkoord te gaan met – de volgende voorwaarden en bedingen.

Algemene voorwaarden

Aankoop en beëindiging

 • De klant koopt de tweedimensionale pop met (eigen) afbeelding van Pop-Up Support B.V. voor een eenmalig aankoopbedrag van € 19,95 incl. BTW.
 • Pop-Up Support B.V. draagt zorg voor productie en levering van de pop aan de club of bij bijvoorbeeld geen overeenkomst met de betreffende (sport) club voor verzending op het door de klant aangegeven factuuradres.
 • De klant wordt na productie eigenaar van de pop.
 • De pop wordt naar keuze van de klant geproduceerd met, indien hiervoor overeenstemming is bereikt met de betreffende (sport)club, een weergave van het thuis of het uitshirt van de club, of met een door de klant gemaakt of ge-upload beeld.
 • Pop-Up Support B.V. draagt er zorg voor dat de betreffende (sport)club, mits met deze (sport)club overeenstemming is bereikt, de pop plaatst op een door de (sportclub) aan te wijzen stoel op de tribune in het stadion van de (sport)club. De klant gaat hier bij voorbaat mee akkoord.
 • De klant geeft nadrukkelijk toestemming tot het gebruik van de foto voor het creëren van de pop en gaat voorts expliciet akkoord met de mogelijkheid dat de pop met zijn beeltenis door middel van foto- en filmcamera’s wordt vastgelegd en/of wordt opgenomen en kan worden uitgezonden op internet en/of (nationale) televisie en/of kan worden geplaatst of gepubliceerd in overige media.
 • Het recht van plaatsing van de pop (indien van toepassing en dus uitsluitend na overeenstemming Pop-Up Support B.V. met de betreffende (sport)club) op de tribune eindigt, (1) zodra de fysieke aanwezigheid van personen in het stadion weer (volledig) wordt toegestaan, (2) indien de (sport)club zelf besluit om de plaatsing van de poppen te beëindigen, (3) bij het overlijden van de klant of (4) indien de klant zijn toestemming voor de plaatsing van de pop in het stadion intrekt.
 • In het geval van de beëindiging van het recht op plaatsing in het stadion, kan de klant er voor kiezen om de pop uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging in ontvangst te nemen of deze te laten vernietigen. Vernietiging van de pop vindt sowieso plaats, indien de (sport)club binnen 14 dagen na beëindiging niets van de klant verneemt.
 • Bij overlijden van de klant, dienen de erfgenamen van de klant te beslissen of zij de pop wensen te ontvangen of dat deze dient te worden vernietigd. Blijft reactie van de erfgenamen uit, dan zal de pop een maand na bekendwording van de (sport)club met het overlijden van de klant worden vernietigd.

Foto

 • De klant uploadt een foto van zichzelf via de website van Pop-Up Support B.V.
 • Omdat op een foto auteursrecht rust, is het een vereiste dat de klant de foto zelf maakt, heeft gemaakt, of toestemming heeft van de maker om eventuele claims van derden te voorkomen.
 • De klant vrijwaart Pop-Up Support B.V. en de betreffende (sport)club van iedere aansprakelijkheidstelling door derden voor geleden en nog te lijden schade, als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de foto van de klant en /of welke inbreuk ook op een eventueel intellectueel eigendomsrecht.
 • Het is de klant nadrukkelijk verboden om een foto aan te leveren die onzedelijke, aanstootgevende en/of ongepaste uitdrukkingen, tekens, symbolen of andere vormen van ongewenste uitingen bevat. Pop-Up Support B.V., alsook de betreffende (sport)club, heeft het recht om in zo’n geval productie en/of plaatsing van de pop te weigeren. Het aankoopbedrag zal in een dergelijk geval niet worden gerestitueerd.

 

Add to cart