Pop-Up Support B.V. biedt klanten de mogelijkheid om een zogenaamde Pop-Up fan te bestellen van zijn of haar favoriete club indien hiervoor door Pop-Up Support B.V. toestemming is verkregen van de betreffende (sport)club. Pop-Up Support B.V. maakt daartoe, aan de hand van een door de klant digitaal toegezonden selfie of ander te uploaden beschikbaar beeldmateriaal, een tweedimensionaal uitgesneden pop van de klant in zijn of haar favoriete uit of thuisshirt van de club ter zake. De kosten voor het produceren bedragen voor de klant eenmalig het bedrag van € 19,95 incl. BTW voor de volwassen maat en € 18,95 incl. BTW  voor het kinderformaat, beiden exclusief verzendkosten van € 4,95 binnen Nederland.

Indien de klant gebruik wenst te maken van dit aanbod dient de klant kennis te nemen van – en akkoord te gaan met – de volgende voorwaarden en bedingen.

Algemene voorwaarden

Aankoop en beëindiging

  • De klant koopt de tweedimensionale pop met (eigen) afbeelding van Pop-Up Support B.V. voor een eenmalig aankoopbedrag van € 19,95 of € 18,95 incl. BTW en exclusief verzendkosten groot € 4.95 voor verzending binnen Nederland.
  • Pop-Up Support B.V. draagt zorg voor productie en levering van de pop op het door de klant aangegeven verzendadres binnen Nederland.
  • De klant wordt na productie eigenaar van de pop.
  • De pop wordt naar keuze van de klant geproduceerd met, indien hiervoor overeenstemming is bereikt met de betreffende (sport)club, een weergave van het thuis of het uitshirt van de club, of met een door de klant gemaakt of ge-upload beeld.

Foto

  • De klant uploadt een foto van zichzelf via de website van Pop-Up Support B.V.
  • Omdat op een foto auteursrecht rust, is het een vereiste dat de klant de foto zelf maakt, heeft gemaakt, of toestemming heeft van de maker om eventuele claims van derden te voorkomen.
  • De klant vrijwaart Pop-Up Support B.V. en de betreffende (sport)club van iedere aansprakelijkheidstelling door derden voor geleden en nog te lijden schade, als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de foto van de klant en /of welke inbreuk ook op een eventueel intellectueel eigendomsrecht.
  • Het is de klant nadrukkelijk verboden om een foto aan te leveren die onzedelijke, aanstootgevende en/of ongepaste uitdrukkingen, tekens, symbolen of andere vormen van ongewenste uitingen bevat. Pop-Up Support B.V., alsook de betreffende (sport)club, heeft het recht om in zo’n geval de productie en/of levering van de pop te weigeren. Het aankoopbedrag zal in een dergelijk geval niet worden gerestitueerd.

 

Add to cart